Με τη χρήση των αισθητήρων, ο μαθητής μαθαίνει να διαχειρίζεται και να επεξεργάζεται δεδομένα, χρησιμοποιώντας μια γλώσσα προγραμματισμού, τα οποία συλλέγονται από τον «αληθινό κόσμο».
Η διαδικασία αυτή βοηθά τους μαθητές, ώστε να βελτιώσουν τη σκέψη τους στα Μαθηματικά, στη Φυσική και στη Μηχανική (problem solving).
Το κίνητρο για τους νεαρούς προγραμματιστές είναι ισχυρό καθώς η επιτυχής εμπλοκή τους με το πρόβλημα τους κάνει να νιώθουν περήφανοι γι'’ αυτό που τελικά κατάφεραν να δημιουργήσουν.

picoboard

Το PICOBOARD περιλαμβάνει 5 είδη αισθητήρων:
1. Κύλισης (slider)
2. Ήχου (sound)
3. Φωτός (light)
4. Αφής (Button)
5. Αντιστάσεων (Resistance): A, B, C, D με clips (κροκοδειλάκια).

Το PICOBOARD έχει αναπτυχθεί ειδικά για χρήση με την Scratch και η διασύνδεσή του με αυτήν είναι πολύ εύκολη.


Παραδείγματα χρήσης του PICOBOARD:
Απλά σενάρια για την εξοικείωση των μαθητών με τους αισθητήρες.


 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν εγκαταστήσετε το PICOBOARD στον υπολογιστή σας και, αφού ξεκινήσετε την Scratch, τα led επικοινωνίας (κόκκινο ? πράσινο) δεν ενεργοποιηθούν, εκτελέστε 3 ή 4 φορές το σενάριο που περιέχεται στο test file.

Αυτό μπορείτε να το κάνετε κάθε φορά που ενώ έχετε ήδη ξεκινήσει την Scratch, το PICOBOARD δεν επικοινωνεί με τον υπολογιστή.

Προσοχή όμως: Μόνο μια εφαρμογή Scratch πρέπει να είναι ανοικτή κάθε φορά που το PICOBOARD είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή. Αν είναι περισσότερες εφαρμογές ανοικτές, τότε το PICOBOARD θα επικοινωνεί με μία ή με καμία από αυτές.