Φτιάξε σωστά τα σενάρια, λύσε τα μάγια και χόρεψε μαζί με την κοπέλα.

Καθηγητής: 
Γεώργιος Παπαδόπουλος

Βαθμίδα: 

Γλώσσα: 

Γενική θεματική περιοχή: 


Αρχεία της εργασίας: