Γεώργιος Παπαδόπουλος
Ελληνογερμανική Αγωγή
Τ. 210.8176770
e-mail: gpap@ea.gr