Σε έξι διαδοχικά στάδια κατασκευάζουμε μία έκδοση του γνωστού Arcade παιχνιδιού Pong. Προκειμένου να διευκολυνθεί ο εκπαιδευτικός στην επεξήγηση των σεναρίων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του παιχνιδιού, σε κάθε καινούριο στάδιο προσθέτουμε blocks στα scripts που δημιουργήσαμε σε προηγούμενο στάδιο.

Καθηγητής: 
Παπαδόπουλος Γ.

Βαθμίδα: 

Έτος: 

Γλώσσα: 

Γενική θεματική περιοχή: 

Tags: 


Αρχεία της εργασίας: