Παρουσιάζουμε με έναν εύκολο τρόπο τις βασικές έννοιες της διαμόρφωσης ΑΜ: σήμα πληροφορίας, φέρον σήμα. Οι μαθητές μπορούν να αλλάξουν πλάτη και συχνότητες και να κατανοήσουν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια την έννοια της διαμόρφωσης ενός σήματος ΑΜ.

Καθηγητής: 
Παπαδόπουλος Γ.

Βαθμίδα: 

Έτος: 

Γλώσσα: 

Γενική θεματική περιοχή: 

Tags: 


Αρχεία της εργασίας: