Στην εφαρμογή αυτή ζητήθηκε από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν όλους τους αισθητήρες του PICOBOARD, ώστε να ελέγξουν την πτήση των παπαγάλων.Ζητήθηκε επίσης να κάνουν μια κατασκευή με τα πλακίδια της συλλογής LegoWeDo, η οποία να εκτελεί εντολές που θα δίνονται σε αυτήν από τους αισθητήρες του PICOBOARD.

Καθηγητής: 
Παπαδόπουλος Γεώργιος

Βαθμίδα: 

Έτος: 

Γλώσσα: 

Γενική θεματική περιοχή: 

Tags: 


Αρχεία της εργασίας: