Υπόδειγμα Δειγματοληψίας σε μέγεθος το οποίο μεταβάλλεται χρονικά.

Αποθήκευση του δείγματος τιμών σε λίστα και γραφική απόδοση των αποτελεσμάτων.

Η είσοδος των τιμών του μεγέθους που μελετάμε μπορεί να γίνεται από οποιονδήποτε από τους αισθητήρες του PICOBOARD.

Η χρονική διάρκεια καθώς και το πλήθος των μετρήσεων καθορίζονται από τον χρήστη στην έναρξη της εφαρμογής

Καθηγητής: 
Παπαδόπουλος Γεώργιος

Βαθμίδα: 

Έτος: 

Γλώσσα: 

Γενική θεματική περιοχή: 


Αρχεία της εργασίας: