Θέλετε να καταγράψετε τις διακυμάνσεις της φωνής σας καθώς μιλάτε ή τραγουδάτε για 12,5 sec;

 

Συνδέστε το PICOBOARD στον υπολογιστή σας, ξεκινήστε την Scratch…και αρχίστε να τραγουδάτε. 

Καθηγητής: 
Παπαδόπουλος Γεώργιος

Βαθμίδα: 

Έτος: 

Γλώσσα: 

Γενική θεματική περιοχή: 

Tags: 


Αρχεία της εργασίας: