Χρησιμοποιώντας τους αισθήτηρες αντίστασης και κύλισης του Picoboard να ελέγξετε την κίνηση της γάτας.

Αλλάζοντας την αντίσταση, αλλάζει η κατεύθυνση της κίνησης της γάτας. Αλλάζοντας τη θέση του δρομέα, αλλάζει η ταχύτητα κίνησης της γάτας.

Ελέγχοντας την κίνηση της γάτας με τους αισθητήρες, να τροποποιήσετε κατάλληλα το παιχνίδι που θα βρείτε στο αρχείο cat_mouse1.sb, έτσι ώστε να χρησιμοποιεί το Picoboard ως Joystick.

Καθηγητής: 
Παπαδόπουλος Γεώργιος

Βαθμίδα: 

Έτος: 

Γλώσσα: 

Γενική θεματική περιοχή: 

Tags: 


Αρχεία της εργασίας: