Το υλικό που βρίσκεται σε αυτές τις σελίδες χρησιμοποιείται από τους μαθητές της Ελληνογερμανικής Αγωγής για την υποστήριξη του μαθήματος της Πληροφορικής στην Γ' Γυμνασίου.