Δημιουργία γραφικών παραστάσεων συναρτήσεων με τη χρήση της Scratch. Οι οδηγίες βρίσκονται στο αρχείο lesson5.pdf. Τα σχετικά αρχεία εφαρμογής στο Functions.zip

Καθηγητής: 
Παπαδόπουλος Γεώργιος

Βαθμίδα: 

Έτος: 

Γλώσσα: 

Γενική θεματική περιοχή: 


Αρχεία της εργασίας: