Στο αρχείο dog_chase_cat_worksheet βρίσκονται οι οδηγίες για τη δημιουργία των αντίστοιχων αρχείων εφαρμογής (Scratch files) του dog_chase_cat.

Καθηγητής: 
Παπαδόπουλος Γεώργιος

Βαθμίδα: 

Έτος: 

Γλώσσα: 

Γενική θεματική περιοχή: 


Αρχεία της εργασίας: