Εξοικείωση των μαθητών με blocks από την παλέτα Αισθητήρες. Για το σκοπό αυτό, παρουσιάζονται αναλυτικά οι εφαρμογές class4a.sb και class4b.sb.

Ως δραστηριότητα δίνονται οι οδηγίες για την κατασκευή ενός απλού παιχνιδιού. Η δημιουργία του απαιτεί από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν όλες τις γνώσεις και τις προγραμματιστικές δεξιότητες που έχουν αποκτήσει μέχρι τώρα.

 

Καθηγητής: 
Παπαδόπουλος Γεώργιος

Βαθμίδα: 

Έτος: 

Γλώσσα: 

Γενική θεματική περιοχή: 

Tags: 


Αρχεία της εργασίας: