Χρησιμοποιώντας εντολές από τις παλέτες Κίνηση, Όψεις και Έλεγχος, ορίζουμε την κίνηση μιας μορφής. 

Παρουσίαση μαθήματος στην τάξη: class1.pdf

Φύλλο εργασίας: worksheet1.pdf

Αρχείο με την εφαρμογή σε Scratch: walking_cat.sb

Καθηγητής: 
Παπαδόπουλος Γεώργιος

Βαθμίδα: 

Έτος: 

Γλώσσα: 

Γενική θεματική περιοχή: 

Tags: 


Αρχεία της εργασίας: