Καλώς ορίσατε στην SCRATCH!

Τα παραδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη ενότητα του σεμιναρίου Scratch βρίσκονται στη δεύτερη σελίδα της ενότητας ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

Τα παραδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν στη δεύτερη ενότητα του σεμιναρίου Scratch βρίσκονται στη δεύτερη σελίδα της ενότητας ΜΑΘΗΜΑΤΑ (αρχείο Seminario 2.zip).